Biyografi

Şiirleriyle İnsanlığa Işık Tutan Bir Şair ve Filozof: Muhammed İkbal

Erken dönem hayatı ve eğitimi

Urdu ve Fars edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Muhammed İkbal, 1873’te Pakistan’ın Pencap eyaletinde, mutasavvıf bir anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Medresede Kur’an-ı Kerim, dil, tarih ve edebiyat eğitimi alan İkbal, Lahor’da felsefe, İngiliz edebiyatı ve Arapça dallarında tamamladığı yüksek öğreniminden sonra üniversitede çalışmaya başladı.

Okumaya devam →
Kitap

Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi (1960-1983)

  • Kitap adı: Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi (1960-1983) 
  • Yazar: Ali Balcı 
  • Yayıncı kuruluş: Kadim Yayınları 
  • Basım tarihi: 2015  
  • Sayfa sayısı: 168  
  • ISBN: 978-975-9000-24-0

Ali Balcı’nın Foucault’cu bir bakış açısı ile analiz ettiği doktora tezinden yola çıkarak hazırladığı bu kitap, cumhuriyet dönemi devlet söyleminin 1960-1983 yılları arasındaki bir aşaması olarak militarist devlet söylemini irdelemiştir.

Kitap, Türkiye’de 1960-1983 arası dönemde militarist devlet söyleminin hangi pratiklerle işlediği, farklı siyasal söylemlerin hâkim devlet söylemi tarafından nasıl saf dışı bırakıldığı ve hegemonik konumunu nasıl meşrulaştırdığını görmek açısından alternatif bir okuma sunmaktadır.

Ali Balcı’nın “Cumhuriyet Türkiye’sinde Devlet Söylemine İlişkin Bir Dönemleştirme: Foucault’cu Bir Yaklaşım” başlıklı doktora tezinden yola çıkarak hazırladığı “Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi” başlıklı kitap çalışması, 1960-1983 arası dönemde hâkim olan militarist devlet söylemini irdelemektedir. Foucault’nun teorik çerçevesi dâhilinde hazırlanan bu kitapta yazar, yirmi üç yıl boyunca üzerine sürekli eklenerek inşa edilen militarist söylemin nasıl devlet söylemi haline getirildiği sorusu üzerine yoğunlaşmıştır. Kitabın başından sonuna kadar her satırda yazarın ortaya attığı temel iddiası, Türkiye’de yirmi üç yıl boyunca ülkenin siyasetinden bürokrasisine, ekonomisinden sivil toplumuna kadar her yerinde militarist bir söylemin mevcut olduğu ve bu militarist söylemin zamanla hâkim devlet söylemine dönüştürüldüğüdür. Yazar, hâkim olan bu devlet söyleminin küresel ölçekte işleyişte olan ve zamanın ruhu olarak da adlandırılabilecek bir militarizmin uzantısı olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Soğuk Savaş döneminde militarizmin nasıl dominant bir hal aldığı tartışılmakta; ikinci bölümde ise bu tartışmaya örnek olarak Türkiye ele alınmaktadır.

Okumaya devam →
Araştırma

Rusya’da Müslüman Azınlıklar

Rusya Ulusal Politikalar Bakanı Vladimir Zorin nüfus sayım istatistiklerine dayanarak ülkede 14,5 milyon civarında Müslümanın barınmakta olduğunu bildirmekte; Rusya Güney Politikaları Merkezi Başkanı Ralif Safin ise bu konuda rakamları abartılı şekilde aşağıya çekerek ülkedeki Müslümanların sayısının 10 milyon olduğunu iddia etmektedir

Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki Müslümanların sayısı tam olarak belli olmasa da, bizzat Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ifadelerine göre federasyondaki Müslümanların sayısı 20 milyon civarındadır. Rusya Ulusal Politikalar Bakanı Vladimir Zorin nüfus sayım istatistiklerine dayanarak ülkede 14,5 milyon civarında Müslümanın barınmakta olduğunu bildirmekte; Rusya Güney Politikaları Merkezi Başkanı Ralif Safin ise bu konuda rakamları abartılı şekilde aşağıya çekerek ülkedeki Müslümanların sayısının 10 milyon olduğunu iddia etmektedir. Rusya’daki Müslüman sayıları konusunda farklı rakamlar ortaya çıkarken Müslümanlar Konseyi Başkanı Geydar Cemal “Rusya’daki Müslümanların sayıları konusunda gerçek rakamlar gizlenmektedir, gizliyorlar, gerçek dışı rakamlardan bahsediyorlar, Rusya’daki Müslümanların sayısı 30 milyon civarındadır” açıklamasında bulunmuştur. Fakat, Müslümanların sayısı konusunda tartışmalı verilerin önüne Müftüler Konseyi üyesi Farid Asadullin’in verdiği rakam da geçememiştir. F.Asadullin ülkedeki Müslümanların sayısının 23 milyon olduğunu söylemiştir.

Okumaya devam →
Araştırma

Eğitimden Mahrum Bir Afrika Ülkesi: NİJERYA

Veriler, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya’da olduğunu göstermektedir.

Çocukların eğitimden mahrumiyetlerin birinci nedeni eğitime ayrılan bütçenin düşük olması, ikincisi ise ailelerin durumudur

BM verilerine göre, temel eğitim alamayan veya temel eğitimden mahrum kalan çocukların en yüksek olduğu ülkeler; Liberya, Güney Sudan, Afganistan, Sudan, Nijer ve Nijerya’dır ve bu ülkelerde toplam 18 milyon çocuk eğitimden mahrum kalmaktadır. Veriler, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya’da olduğunu göstermektedir.

UNICEF (BMMYK) tarafından toplanan verilere göre, 2019 yılının haziran ayına kadar ki dönemde Burkina Faso, Kamerun, Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Nijer’de toplam 9.272 okul kapatıldı. Bu rakam 2017 yılının tamamında kapatılan okul sayısının üç katına tekabül etmektedir.

Okumaya devam →
Gezi

Dürüstler Ülkesi Burkina Faso

Hayatın sakin, sessiz ve sıcak geçtiği Burkina Faso’da insanlarda sinir, stres, telaş, panik gibi durumlardan eser bile bulmak mümkün değil. Ne olursa olsun her şeye tebessümle karşılık veren, son derece sıcakkanlı ve sempatik olan Burkina Fasoluların bu özelliği bizi hayrete düşürüyor.

Çok yüksek volümde çalınan müzikler, her yerde duyabileceğiniz Afrika müzikleri, sürekli futbol oynayan küçüklü büyüklü guruplar adeta en büyük eğlencesi buranın.

Okumaya devam →
Biyografi

Adanmış Bir Hayat: Allame Abdulvali Kari Mirzaev

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet hükümeti dindarlara karşı sürdürdüğü katı tavrını değiştirmemişti, hâlâ dinî konularla ilgilenen insanları hapse atıyor veya Sibirya’ya gönderiyordu. O dönemde özellikle dinî eğitim vesilesi olan Arap alfabesiyle yazılmış kitaplar toplatılmıştı.

20. yüzyılın önemli İslam âlimlerinden biri olan Abdulvali Mirzaev de baskıların en yoğun yaşandığı dönemde, 1950’de Özbekistan’ın Andican şehrinde dünyaya geldi. Babası işçi, annesi ev hanımı olan Abdulvali Mirzaev akranlarıyla beraber yedi yaşında ilkokula başlamıştı. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Ortaokul sıralarında komşu oğlu Rahmatullah Rasulov’la birlikte okul kütüphanesindeki kitapları okumaya başladı. Ortaokul sonlarına doğru okul kütüphanesindeki bütün kitapları okuyup bitirdiler. Sonra şehir merkezindeki il kütüphanesinde bulunan kitaplara sıra geldi. Günün birinde burada ellerine aldıkları bir kitabın içinden çıkan ve elif’ten ye’ye Arap alfabesi yazan bir kâğıt parçası buldular ve bu onların hayatını değiştirdi.

Okumaya devam →
Genel, Kitap

Tarihte Araplar

Eser Adı: Tarihte Araplar

Yazar: Bernard Lewis

Yayın Evi: Ağaç Kitapevi

Çevirmen: Hakkı Dursun Yıldız

Sayfa Sayısı: 272

1950 yılında Bernard Lewis tarafından kaleme alınan Tarihte Araplar/The Arabs in History kitabı Türkiye’de 1979 yılında Edebiyat Fakültesi Basımevi tarafından yayımlandı. Bu çalışma Hakkı Dursun Yıldız tarafından Türkçeye çevrildi. Benard Lewis yaptığı bu çalışma için “Bir Arap tarihi olmaktan ziyade, tarihî olayların bir tefsir denemesidir.” demiştir. Arapların tarihteki yeri, kimliği, başlarından geçen olayları, uygarlık tarihindeki yerleri ele alınarak incelenmiş, Arap olmayanlarla Arapların ilişkisine değinilmiştir. İslamiyet’in ilk dönemi, geniş bir yayılmacı politika izlemeleri, Batı’yla tanışmaları, Batı’nın dünyaya açılmasından sonra Arap gücünün azalması gibi başlıklara değinilmiştir. Lewis kitabında sade, anlaşılır bir dil kullanmış, binlerce yıllık Arap tarihini kendince yorumlayarak özetlemiştir.

Okumaya devam →