Kitap

Arap Dünyasında Köktencilik (Devrimci İslam)

Kitap adı: Arap Dünyasında Köktencilik   (Devrimci İslam)
Yazar: R.Hrair Dökmeciyan
Yayınevi: İlke Yayınları
Yayın yeri ve yılı: İstanbul, 2003

Kitap, siyasi İslam ve siyasi İslam’ın Arap dünyasındaki devrimci yansımalarını inceleyen bir araştırma çalışması niteliğindedir. Yazar çalışmasının pek çok yeraltı yayınını, broşürü ve risaleyi barındıran orijinal Arap kaynaklarına dayandığını iddia ediyor. Kitap ayrıca saha çalışmaları neticesinde elde edilen bilgilere dayalı 91 İslami topluluk ve grubun analizinden oluşan bazı deneysel kayıtları da ihtiva ediyor.

Okumaya devam →
Araştırma

Türkiye’de Göç Yönetimi ve Suriyeli Sığınmacılar

Türkiye misafir ettiği Suriyeli göçmen sayısıyla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. 2011 yılında başlayan iç savaş, sonrasında yerini çok taraflı küresel vekalet savaşına bırakmıştır. Suriye’deki çatışma durumunun üzerinden 10 yıl geçerken Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri konusunda net bir tablo görünmemektedir. Bu yüzden Türkiye, göç politikaları kapsamında zaman geçtikçe daha kalıcı adımlar atmaya başlamıştır.

Okumaya devam →
Biyografi

Malcolm X: Bir İnsan Hakları Mücadelesi

1990 yılı ilkbaharıydı. Bir ikindi vakti yeni gittiğim New York’taki Columbia Üniversitesi’nin bahçesinde College Walk olarak isimlendirilen 116. Cadde’de yürüyordum. Kulağıma ezan sesi gelmeye başladı. Bir anda bunun memleket özleminden kaynaklanan bir yanılsama olduğunu düşündüm. Sesin geldiği istikamette yürümeye başladım. Ayaklarım beni doğu yönüne götürdü. Morning Side Drive’a ulaştım ve caddeden karşıya geçtim. Yol sona ermişti. Balkona benzeyen gözetleme noktasında durdum. Harlem’e yukarıdan bakıyordum. Dikkatle dinledim. Ezan sesi Harlem’deki Malcolm X Camii’nden geliyordu. O anda yaşadığım karmaşık hisleri anlatamam. Amerika’nın Hollywood filmlerine yansımayan bir yüzü ile karşılaşmaktan dolayı şaşkındım.

Okumaya devam →
Biyografi

Çin İstilası Karşısında Direnen Bir Hayatın Hikâyesi: Barat Hacı

Hürriyet, özgürlük ve vatan uğrunda geçmiş bir asrın şahidi, kahramanı, zulüm dağlarının yenilmez kartalıdır Barat Hacı. Barat Hacı, 16 Ekim 1910’da, İpek Yolu’nun en işlek geçitlerinden biri olan Kaşgar’ın İpekçiler Sokağı’nda tüccar bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açar. Henüz sekiz yaşındayken babası onu okuması için şehir dışındaki Kasım Hoca’ya gönderir. Bir süre medresede eğitim gördükten sonra babasının dükkânında çalışmaya başlayan Barat Hacı’nın mücadele saflarında yer alması ise 1931’de Doğu Türkistan’ın Kumul şehrinde Mançu-Çin istilasına karşı başlatılan direnişle filizlenir. İşte Barat Hacı, sömürgeye, zulme, adaletsizliğe ve cehalete karşı ilk adımını bu harekete katılmakla atar.

Okumaya devam →
Biyografi

Bin Dağlı Ülkede Bir Güzel İnsan: Mama İbrahim

Ruanda, Orta Afrika’da bulunan, yemyeşil, güzeller güzeli bir ülke. Başkenti Kigali olan ülkenin nüfusu sekiz milyon. 10. yüzyıldan itibaren Ruanda ve Burundi toprakları üzerinde, bugün Tutsi ve Hutu olarak ikiye ayrılmış bulunan fakat aynı kökenden gelen insanlar yaşıyor. İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Ruanda soykırımları (en büyükleri 1959, 1962, 1973, 1990, 1992 ve 1994) sömürgeci Batı ülkelerinin bölgeye adım atmalarıyla başlıyor. 1890’larda Ruanda ve Burundi, Doğu Afrika Alman sömürge idaresine bağlanıyor. Almanların 1. Dünya Savaşı’nda mağlup edilmesinin ardından İngilizlerin desteğiyle Belçikalılar bölgedeki idareyi ele geçiriyor. Ruanda’da ilk ırkçılık rüzgârları bu şekilde esmeye başlıyor. İnsanlara yüz güzelliklerine ve zenginliklerine göre Tutsi veya Hutu şeklinde kimlik kartları veriliyor.

Okumaya devam →
Genel, Kitap

İki Kültür, İki İslam

Kitap adı: İki Kültürde İslam: Fas ve Endonezya’da Dini Değişim (Orijinal adı: Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia )

Yazar: Clifford Geertz

Sayfa sayısı: 135 

Yayıncı kurum: Küre Yayınları, İstanbul 

Baskı yılı: 2012

Yazara göre tarihten bugüne özetle; Fas’ta dinin gücü çok, ancak kapsamı dardır. Yani otorite sahibi ancak profesyonel bir din anlayışı söz konusudur. Endonezya’da ise metafizik anlam hemen her şeyi kuşatmakta, bütün yaşama fizik ötesi bir karşılık yüklenmektedir.

Endonezya müphem ve mistik bir anlayışla, dinî ve dinî olmayan tüm unsurları aynı kılığa sokarken, Fas’ta ise din ideal haliyle belirli sınırlar içerisinde yaşamakta, günlük hayat seküler bir alan olarak kalmaktadır.

Amerika’nın en etkili kültürel antropoloğu olarak tanınan Clifford Geertz, kendisine büyük bir ün sağlayan bu kitabında, birbirine oldukça zıt iki Müslüman medeniyet olan Fas ve Endonezya’da İslam dininin gelişimini incelemektedir. Yazarın iki ülkede gerçekleştirdiği alan çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kitabın içeriği ilk olarak 1967’de Yale Üniversitesi’nde din, bilim ve felsefe üzerine yapılan derslerde sunulmuştur. Ardından 1968’de aynı üniversitenin yayınları arasından kitap halinde yayınlanmıştır.

Okumaya devam →
Kitap

Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu

Kitap adı: Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu 

Yazar: Stefanos Yerasimos 

Çeviren: Şirin Tekeli 

Yayıncı kuruluş: İletişim Yayınları, İstanbul 

Sayfa sayısı: 504 

Baskı yılı: 2000 

ISBN: 9754704465

Yazar Stefanos Yerasimos’un kaleme aldığı Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu adlı kitap âdeta Cemil Meriç’in sözlerinin doğruluğunun bir kanıtıdır. Yerasimos’un bu kitabı hazırlama sebebi; “Doğu sorunu” kavramının izahatını yapma, bölge ülkelerindeki sınır oluşumlarının geçmişini irdeleyerek günümüzdeki duruma ilişkin tarihsel bir perspektif ortaya koyma çabasıdır. Ona göre Doğu sorunu olarak tanımlanan durum, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra ulus devletlerin yeniden kurulması ve milliyetçilik akımlarının önem kazanması ile çözülmediği gibi, Soğuk Savaş düzeninden sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Doğu sorunundan etkilenen toprakları Balkanlar-Ortadoğu olarak belirttikten sonra “Kafkasların da buna eklenmesiyle sorunun etki alanı genişlemiştir. Buna Karadeniz’in kuzey bölgelerinin eklenmesiyle de alan genişletilebilir.” (s. 8) diyerek meselenin aslında Türkiye’yi kuşatmış bulunan tüm kriz alanlarını içine aldığını kaydeder.

Okumaya devam →
Biyografi

Devrimci Bir Karikatürist: Naci el-Ali

Naci el-Ali, 1938 yılında Filistin’in kuzeyindeki Şecere köyünde dünyaya gelir. 1948 yılında 10 yaşındayken ailesi ile birlikte yaşadıkları topraklardan sürgün edilerek Lübnan’daki Aynu’l-Hilva Mülteci Kampı’na yerleşir. Hayatına dair hatıralarını, özlemlerini ve umudunu kalın duvarlar ardında bırakarak yoluna devam eder Naci el-Ali. Omuzlarında esaretinin ağır yükü ve boynunda, bir gün sona ereceğini düşündüğü sürgünün ardından kavuşacağı evinin anahtarı vardır. Mülteci kampının soğuk ve acımasız dehlizlerinde, çizgilerindeki anlamlı duruşuyla milyonlara kırgınlığını ve yitirilen çocukluğunu anlatmaya çalışır. Küçük bir çocukken duvarlara derin çizgiler kazır. Yıllar sonra kendisi ve kendisi gibi iltica ettirilerek insani haklarından mahrum bırakılmış insanları anlatan bir karikatür çizer. 10 yaşına hapsettiği çizgi kahramanı “Hanzala” direnişin sembolü haline gelir. Çizgi karakter Hanzala’nın en belirgin özelliği, yüzünün dünyaya dönük olmasıdır. Naci el-Ali’nin 10 yaşındaki kahramanının yüzünü göstermesi, Filistin’e geri dönmesine ve Ortadoğu’nun bağımsızlığına kavuşmasına bağlıdır. Ellerini arkasında buluşturan Ali’nin Hanzala’sı bu muhalif duruşuyla yaşananları, kalabalığı ve onların kayıtsızlıklarını sessiz bir biçimde protesto eder.

Okumaya devam →
Biyografi

Bir Lider ve Öncü: Hasan el-Benna

Kendi döneminde alternatif bir nesil oluşturmada önemli ilerlemeler sağlayan Benna, kendi döneminde dünyanın en büyük İslam cemaatlerinden birini oluşturmayı başardı. Onun bıraktığı miras kendisinden sonra katlanarak büyüdü ve bugün Arap dünyasının en güçlü İslami siyasi hareketi durumuna geldi. Benna, bir ideolojik yapı kurmaktan ziyade, mükemmel bir teşkilat çalışması ve sistematiği ortaya koyarak, 20. yüzyıldaki mücadele yönteminin sınırlarını çizmiş oldu.

Okumaya devam →
Kitap

Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar

  • Kitap adı: Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar
  • Editörler: Murat Yeşiltaş, Sezgi Durgun, Pınar Bilgin
  • Yazarlar: Murat Yeşiltaş, Sezgi Durgun, Pınar Bilgin, Gencer Özcan, Lerna K. Yanık, Ebru Thwaites Diken, Behlül Özkan, Emre Erşen
  • Yayın Tarihi ve Yayınevi: 2015, Koç Üniversitesi Yayınları
  • Sayfa Sayısı: 272

Devlet, ordu, dış politika söylemleri, okul kitapları ile film ve roman gibi popüler kültür ürünlerinde coğrafi algı kalıplarının nasıl “jeopolitik dogma”lara dönüştüğünü gösteren çalışmada, bu dogmaların siyasetin sınırlandırılmasına yol açtığı öne sürülmüştür.

Okumaya devam →