Araştırma

Eğitimden Mahrum Bir Afrika Ülkesi: NİJERYA

Veriler, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya’da olduğunu göstermektedir.

Çocukların eğitimden mahrumiyetlerin birinci nedeni eğitime ayrılan bütçenin düşük olması, ikincisi ise ailelerin durumudur

BM verilerine göre, temel eğitim alamayan veya temel eğitimden mahrum kalan çocukların en yüksek olduğu ülkeler; Liberya, Güney Sudan, Afganistan, Sudan, Nijer ve Nijerya’dır ve bu ülkelerde toplam 18 milyon çocuk eğitimden mahrum kalmaktadır. Veriler, dünyada okula gidemeyen çocukların yarısının Nijerya’da olduğunu göstermektedir.

UNICEF (BMMYK) tarafından toplanan verilere göre, 2019 yılının haziran ayına kadar ki dönemde Burkina Faso, Kamerun, Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Nijer’de toplam 9.272 okul kapatıldı. Bu rakam 2017 yılının tamamında kapatılan okul sayısının üç katına tekabül etmektedir.

Günümüzde temel eğitim temel bir problem olarak ele alınmaktadır. Veriler ışığında belirtilen ülkelerin ortak noktaları, gelişmişlikleri ve değişen dünya sistemine ayak uydurma noktasında birleşmektedir. Sistem kaynaklı eğitim politikalarının yanı sıra, özellikle Batı Afrika bölgesinde Boko Haram tarzı eğitim karşıtı grupların etkileri dikkat çekmektedir. Bu anlamda söz konusu grubun en güçlü olduğu Batı Afrika ülkesi olan Nijerya bu noktada en mağdur ülke olarak görünmektedir.

Nijerya Afrika’nın en önemli ülkeleri arasında olsa da ülkenin en önemli sorunlarının başında eğitim gelmektedir. Nijerya’da eğitimin iki ana eksende ilerlediği söylenebilir: Bunlardan ilki, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkisi olan İslami referanslı eğitim anlayışı; ikincisi de ülkenin güneyinde 16. yüzyıldan itibaren Portekizlilerle başlayan ve İngilizlerle devam eden kilise ve sonrasında süregelen Batılı tarzdaki eğitim anlayışıdır.

Nijerya’da İngiliz sömürü döneminden bağımsızlık dönemine kadar eğitime yeterli önem verilmediği gibi, Bağımsızlık sonrasında da siyasi ve ekonomik sebeplerle eğitim yine listenin sonlarında yer almıştır. Günümüzde Nijerya’nın eğitime ayırdığı para genel bütçe içinde %5’lerden %26’lara ulaşmış olsa bile bu durumun oluşmasında uluslararası kurumların yardımları yadsınamaz. Fakat bütçenin tamamının eğitime harcanıp harcanmadığı ve nasıl bir yönetim sistemine sahip olduğu ayrı bir tartışma konusudur. 

Çocukların eğitimden mahrumiyetlerin birinci nedeni eğitime ayrılan bütçenin düşük olması, ikincisi ise ailelerin durumudur. Nijerya’da aile başına düşen   çocuk sayısının fazla olması nedeniyle, hane halkı düzeyinde eğitime yeterince bütçe ayıramadıkları bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Ülkedeki altyapı eksikliği ise eğitim sorunlarını beraberinde getirmektedir. Ülkenin çoğunluğunun kırsal bölgede yaşamını sürdürdüğü göz önüne alınınca, bu bölgelerde de okulların yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.

Bunların yanı sıra yaşanan sorunlar arasında öğrenme koşullarının uygunsuzluğu, eğitim kurumlarında görülen yönetim güçlüğü, kontrol eksiklikleri ve yolsuzluklar da eklenebilir. Üstelik, hemen her yeni dönem başlangıcında hükümet ile yükseköğretim kurumları arasında bütçe görüşmelerinden dolayı yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda milyonlarca öğrenci eğitime başlayamamakta ya da aylarca eğitimden mahrum kalmaktadır.

Milyonlarca çocuğun ailelerinin maddi yetersizliği sebebiyle okula gidemediği ülkede, zaman zaman medya organlarına da yansıyan öğrenci kaçırmalar, okul saldırıları, çatışmalar gibi faktörler de eklenince eğitim büyük bir açmazla karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin 2021 yılı başlarında ülkede okullara artan saldırılar nedeniyle 6 eyalette 618 okulda eğitime ara verilmiştir.

Nüfusuyla, dini ve kültürel zenginlikleriyle Afrika’nın en önemli ülkeleri arasında olsa da ülkede yaşanan çeşitli sıkıntılar ve gelişmeye yönelik atılan adımların sonuçsuz kalması, yakın bir gelecekte sadece Afrika’nın değil dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri haline gelecek olan Nijerya için büyük bir açmazdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir