Kitap

Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu

Kitap adı: Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu 

Yazar: Stefanos Yerasimos 

Çeviren: Şirin Tekeli 

Yayıncı kuruluş: İletişim Yayınları, İstanbul 

Sayfa sayısı: 504 

Baskı yılı: 2000 

ISBN: 9754704465

Yazar Stefanos Yerasimos’un kaleme aldığı Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu adlı kitap âdeta Cemil Meriç’in sözlerinin doğruluğunun bir kanıtıdır. Yerasimos’un bu kitabı hazırlama sebebi; “Doğu sorunu” kavramının izahatını yapma, bölge ülkelerindeki sınır oluşumlarının geçmişini irdeleyerek günümüzdeki duruma ilişkin tarihsel bir perspektif ortaya koyma çabasıdır. Ona göre Doğu sorunu olarak tanımlanan durum, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra ulus devletlerin yeniden kurulması ve milliyetçilik akımlarının önem kazanması ile çözülmediği gibi, Soğuk Savaş düzeninden sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Doğu sorunundan etkilenen toprakları Balkanlar-Ortadoğu olarak belirttikten sonra “Kafkasların da buna eklenmesiyle sorunun etki alanı genişlemiştir. Buna Karadeniz’in kuzey bölgelerinin eklenmesiyle de alan genişletilebilir.” (s. 8) diyerek meselenin aslında Türkiye’yi kuşatmış bulunan tüm kriz alanlarını içine aldığını kaydeder.

Okumaya devam →